Spolek

Spolek LEK z.s.: jsme nezisková organizace založená 01.08.2018. Do obchodního rejstříku jsme byli zapsáni ke dni 25.10.2018, přidělili nám IČ 07524617, pod spisovou značkou L9099 vedenou u Krajského soudu v Plzni.

Jsme transparentní. Náš účet u Raiffeisenbank můžete sledovat on-line22266512/5500.

Chtěli byste podpořit naši činnost? Finanční dary nám můžete poslat na náš transparentní účet, rádi vám vystavíme potvrzení o daru. Děkujeme.

Statutární orgán spolku (výbor) tvoří tito členové:

Spolek jsme založili za těmito účely:

  1. Organizace vzdělávacích a volnočasových aktivit, zejména osvětová, vzdělávací a kulturní činnost ve věcech divadelních představení, hudebních představení, tanců, zvláště pak tradičních a moderních,
  2. organizace vzdělávacích a volnočasových programů zaměřených na osobnostní rozvoj, a to především s prvky dramaterapie a teatroterapie, zaměřených na práci s emocemi, komunikaci a prezentaci,
  3. organizace a realizace kulturních, sportovních a osvětových akcí, přednášek, festivalů, workshopů,
  4. divadelní produkce představení pro děti a dospělé, související propagační a osvětové aktivity,
  5. podpora rozvoje kultury v regionu sídla spolku, organizování kulturních a osvětových akcí podporujících turistický ruch v regionu,
  6. navazování mezinárodní spolupráce na organizovaných a realizovaných aktivitách, i na těch, kterých se členové spolku účastní, podpora multikulturní společnosti,
  7. umělecká a multimediální tvorba, včetně souvisejícího vzdělávání a konzultací,
  8. koordinace činnosti svých členů,
  9. poskytování a zprostředkovávání oborového vzdělávání a konzultací.